Ochrona danych osobowych – Signum

„Ochrona danych osobowych to nie tylko przymus. Ochrona danych osobowych to wiarygodność wobec klientów i wobec kontrahentów.”

USŁUGA ZWIĄZANA Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. 2015 r. poz. 2135) oraz aktami wykonawczymi.

W ramach usługi proponujemy:

Zgodnie z wymaganiami ustawy o ochronie danych osobowych, usługa  świadczona będzie przez  osobę, ponoszącą pełną, ustawową odpowiedzialność za pełnione obowiązki. Osoba ta ukończyła studia podyplomowe na kierunku „Ochrona danych osobowych w administracji       i biznesie – Administrator Bezpieczeństwa Informacji”, posiada certyfikat Auditora wewnętrznego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwa informacji, wydany przez Centrum Certyfikacji Jakości Wojskowej Akademii Technicznej oraz pięcioletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

Promocja dla nowych klientów

Dla nowych klientów Biura Rachunkowego oferujemy korzystny rabat na nasze usługi.